tirsdag den 8. oktober 2013

Grunden er fundet

Det er slet ikke så let at finde en grund, har vi fundet ud af. For det første er der ikke mange grunde til salg, hvis man vil bo i nærheden af af Aarhus (læs: inden for bybus-grænsen). Der er dog en ny udstykning i den by vi bor, og den har vi besøgt mange gange siden starten af sommeren. Det er en kommunal udstykning, så derfor er det også kommunen man skal forhandle med, og forhandling er der ikke meget af.

View ned mod udstykningen.
I denne udstykning viser boreprøverne at nogle af grundene har mere eller mindre dårlige bundforhold. Det betyder, at der skal fjernes meget jord før man når et bæredygtig underlag = jord graves op, sandpude etableres, ekstra fundering, jord køres væk osv. Alt dette koster ekstra penge, så derfor har kommunen i samarbejde med 2 ejendomsmæglere sat en pris på grundene ud fra boreprøverne. De bedste grunde koster omkring 1.015.000 kr. Grundene med de dårligste bundforhold er omkring 150.000 kr. billigere. Er det nok? Det var det i vores tilfælde.

Grunden er stadig reserveret hos kommunen, men beslutningen om at købe er taget.

Billederne viser området og grunden som den så ud 08.10.2013.

12 ud af 28 er stadig ledig.

Grunden set fra "hovedvejen" med stikvejen til højre.

Boreprøverne er fortaget 4 steder på grunden.


Masser af luft ind mod Aarhus, men der skal bygges med tiden.

Tags: byg nyt hus, nybyg, typehus, Huscompagniet, køb grund

Ingen kommentarer:

Send en kommentar